Veldwerk in de Amazone

De natuur in. Leren over de functies van het tropisch regenwoud. De waarde ervan inzien. Bewust worden van het belang het regenwoud te behouden voor nu en toekomstige generaties. En oplossingen hiervoor ontwikkelen.

Amazon Fund ondersteunt veldwerkprogramma's voor het voortgezet onderwijs in de Amazone. In 2019 namen zes scholen deel. Dit programma is onderdeel van het project "Natuur en Milieueducatie in het Amazonegebied".

Foto's activiteiten 2019

Zonder kennis van en betrokkenheid bij de natuur blijft de noodzaak van het behoud van het tropisch regenwoud vaag en abstract. Praktisch natuuronderwijs wekt belangstelling en enthousiasme bij jonge mensen om in en met de natuur te werken en is zo het startpunt van bewustwording over natuurbescherming.

Bovendien kan met bewustwording niet vroeg genoeg begonnen worden want jongeren bepalen mede de toekomst. Praktisch natuuronderwijs is investeren in de toekomst.

Bosbranden in de Amazone

De laatste tijd zijn de thema's illegale houtkap, mijnbouw, bosbranden en brandstichting voor landontginning in het Amazonegebied uitgebreid in de pers aan de orde. Ontbossing in het gebied in een stroomversnelling geraakt. Wat opvalt is dat er veel wordt geschreven over hoe die branden te stoppen: brandblusvliegtuigen, blusmateriaal, etc. Maar dit is vooral symptoombestrijding. Structureel nodig zijn maatregelen die de bewustwording onder de lokale bevolking ontwikkelen. Gericht praktisch onderwijs is daarbij essentieel en het Natuur- en Milieueducatie Project van Amazon Fund kan daar in belangrijke mate aan bijdragen.

Locaties projecten

Betrokken organisaties

Het project wordt uitgevoerd door lokale organisaties/deskundigen in het Amazonegebied van Bolivia en Peru en in Nederland. Het project bevordert de kennis van het Amazonegebied en draagt bij aan de bewustwording om het regenwoud in stand te houden, de natuurlijke hulpbronnen duurzaam te gebruiken en de inheemse leefgebieden te beschermen.

Leerlingen, leraren, natuurgidsen en ouders worden bij het veldwerk betrokken. Er wordt aandacht besteed aan het integreren van praktisch natuuronderwijs in het reguliere onderwijsprogramma.

Bij de ontwikkeling van lesmateriaal voor het veldwerkprogramma wordt gebruik gemaakt van kennis en ervaring van de partnerorganisaties Eco Rurrenabque (Bolivia) en Picaflor (Peru) en individuele deskundigen in de regio en in Nederland.

Mede dankzij financiële ondersteuning van het Rabofoundation Medewerkers Fonds, het WNF-INNO fonds, Stichting BEE en particuliere donateurs wordt dit project mogelijk gemaakt. Voor de continuïteit van het project zijn echter meer fondsen nodig.

Steun dit project
Word vrijwilliger, doneer of 

Veldwerk en bosherstel Bolivia 2019

In juli 2019 is uitvoerend partner Eco Rurrenabaque uit Bolivia met een programmavoorstel gekomen voor het voortgezet onderwijs. Met als hoofdthema's bosherstel, stadsvergroening, afval en bewustwording. Amazon Fund faciliteerde een proef en sinds september zijn 250 leerlingen van 6 scholen aan de slag gegaan. De activiteiten vonden plaats in Rurrenabaque en twee rurale inheemse gemeenschappen.

Tijdens Wereldtoerismedag (27 september 2019) organiseerde Eco Rurrenabaque een afvalopruimdag om in Rurrenabaque te wijzen op de ernst van het afvalprobleem. De nadruk lag op de noodzaak om het gebruik, met name van plastic, te minimaliseren. Dit initiatief heeft een vervolg gekregen in de vorm van workshops over vast afval en het verzamelen ervan.

De recente bosbranden in het Amazonegebied in 2019 waren voor onze partnerorganisatie Eco Rurrenabaque mede aanleiding om schoolprojecten op te zetten op het gebied van bosherstel. Er zijn zaailingen van typische Amazonebomen gekocht. Na presentaties in de klas volgden enkele bezoeken aan inheemse gemeenschappen in de omgeving van Rurrenabaque en werden de eerste bomen geplant. Direct contact met inheemse bewoners is voor leerlingen van grote waarde. Daarbij worden ze zich bewust van de noodzaak het bos te behouden. Daarnaast kregen de leerlingen voorlichting over het functioneren van het regenwoud en de ecosysteemdiensten van onaangetast bos.

Voor de vergroening van schoolplein en stad zijn sier- en fruitbomen gekocht en aangeplant. Het volgend jaar wil onze partner een kwekerij aanleggen waar bos-, sier- en fruitbomen worden gekweekt voor bosherstel en vergroening van de stedelijke omgeving.

Veldwerk Peru 2019

In oktober 2019 vond de eerste veldwerk excursie plaats. Achttien scholieren vertrokken onder begeleiding van Laurel Hanna (Picaflor Research Centre) en
Edgar Checya Alata (docent colegio Trilce) uit Puerto Maldonado naar het veldstudiecentrum Centro Sachavacayoc (eigendom van het prestigieuze Colegio Newton uit Lima), gelegen in het Tambopata National Reserve. De reis ging per boot.

Tijdens een boswandeling van zeven kilometer voerden de leerlingen allerlei praktische veldwerkopdrachten uit. Na de lunch bij een oerwoudmeer werd een uur rondgepeddeld. Daarna volgde de wandeling terug naar het veldstudiecentrum.

De leerlingen waren diep onder de indruk. Nooit eerder hadden zij zo'n luxe/toeristische plaats bezocht (laat staan er gegeten). De manager van het centrum, Marco Caceres, is opgegroeid in Maldonado en is als ongeschoolde jongen twintig jaar geleden in dit centrum begonnen te werken; hij heeft zich ontwikkeld tot een uitstekende manager en een zeer deskundige oerwoudgids, ook in het Engels. Een prima rolmodel.

Naast de oerwoudkennis die de leerlingen hebben opgedaan maakten de levenslessen indruk. De eerste les kregen de leerlingen bij de eerste woorden van de manager toen ze in de boot waren gaan zitten. Naar aanleiding van het verlate vertrek zei hij: "Laat ik beginnen met iets dat ik maar één keer zal zeggen en dat je nooit meer moet vergeten: Turismo es muy, muy punctual!".


Terugblik

Op verzoek van de inheemse bevolking van Rurrenabaque in het Boliviaanse Amazonegebied startte Amazon Fund in 2013 met het faciliteren van een 2-jarig natuur- en milieueducatie proefproject met praktisch veldwerk voor het voortgezet onderwijs.

Lees meer