Visie en missie

Visie
Onze visie is dat de ecosystemen van het Amazonegebied hun unieke waardes en functies dienen te blijven behouden ten behoeve van het welzijn van de huidige en toekomstige generaties.

Missie
Onze missie is een bijdrage te leveren aan het behoud van de regenwouden, wetlands, savannes en de biodiversiteit van het Amazonegebied. Daarnaast willen wij de culturele identiteit van de lokale bevolking in stand houden, milieubewustwording stimuleren en voor dit alles steun verwerven.

Doelstellingen

 • De noodzaak van het behoud van de regenwouden, wetlands, savannes en de biodiversiteit van het Amazonegebied onder de aandacht brengen.
 • Het aanmoedigen van gemeenschappen in het Amazonegebied om duurzame, op natuurlijke hulpbronnen gebaseerde productiesystemen te gebruiken en andere duurzame inkomenbronnen te ontwikkelen.
 • Het verbeteren van de levensomstandigheden van inheemse gemeenschappen.
 • Mensen tot actie bewegen (lokaal, nationaal en internationaal) om het behoud van het Amazonegebied te ondersteunen.

Interventiestrategie

Het faciliteren van lokale initiatieven en projecten, die:

 • beantwoorden aan de visie, missie en de doelstellingen van het Amazon Fund
 • gebaseerd zijn op lokale samenwerkingsverbanden
 • passen binnen de duurzame ontwikkelingsdoelstelllingen van de autoriteiten.

Hoe we werken

 • Het Amazon fund facilteert kennisontwikkeling, netwerken en fondsen.
 • De activiteiten zullen leiden tot blijvende, duurzame en meetbare effecten.
 • De activiteiten zullen gepaard gaan met de overdracht van technische kennis en training.
 • Onze pilotprojecten en activiteiten zijn momenteel gericht op het Boliviaanse en Peruaanse Amazonegebied.

Actuele activiteiten en projecten

 • Milieueducatie in het Boliviaanse en Peruaanse Amazongebied