Update december 2021

Covid-19 hield Amazonegebied in zijn greep

Het Covid-19 virus hield ook in 2021 het Amazonegebied in zijn greep. De bevolking heeft het moeilijk, er is weinig werk en de voorzieningen zijn overbelast. Het gehele schooljaar waren de meeste scholen in het gebied (gedeeltelijk) gesloten. Digitaal en virtueel onderwijs in Bolivia blijft moeilijk. Internetverbindingen ontbreken vaak en maar weinig gezinnen hebben een laptop, tablet of smartphone. Dat geldt uiteraard met name in de rurale gebieden. Peru sluit het schooljaar 2021 af met op alle scholen digitale lessen op afstand. Gemeenschapsbijeenkomsten en evenementen zijn er nog steeds verboden. De verwachting voor 2022 is een (gedeeltelijke) terugkeer naar klassikaal onderwijs voor leerlingen die gevaccineerd zijn. Mogelijk starten de scholen afwisselend, dus om en om de ene helft van de leerlingen thuis en de andere helft in het klaslokaal.


Educatieve dorpsmoestuinen

Bolivia: Amazon Fund faciliteerde in 2020 de aanleg van educatieve dorpsmoestuinen in Bolivia, waar schoolkinderen met praktische onderwijsopdrachten voor rekenen, taal en biologie aan de slag kunnen. Met hun schoolwerkboeken kunnen ze daar werken in een gezonde virusvrije omgeving. Dit project werd uitgevoerd door onze lokale partner Eco-Rurrenabaque. Vanuit die ervaringen werden in 2021 drie beknopte handleidingen ontwikkeld als ondersteuning om (educatieve) moestuinen aan te leggen tijdens de pandemie: Herstel Schooltuin | Familietuinen | Dorpstuinen

Peru: Door de sluiting van de schoolgebouwen vanwege Covid kwamen de bestaande schooltuinprojecten tot stilstand. De focus werd door onze lokale partner Picaflor, onder leiding van Laurel Hanna, veranderd van school naar dorp. Jongeren leren zo toch de voordelen kennen van het verbouwen van hun eigen voedsel in gemeenschapsgerichte projecten.


Planten van bomen en natuurbeleving Bolivia

Eco-Rurrenabaque, onze partner in Bolivia onder leiding van Leo Janco, heeft de naam veranderd in “Aliados por la Amazonia”. Deze organisatie startte in 2021 met een milieu-educatie project voor scholieren in het middelbaar onderwijs. Het was even afwachten of dit project kon doorgaan tijdens de Covid-pandemie. Maar doordat de activiteiten vooral buitenschools plaatsvonden, Aliados por la Amazonia en de scholen gemotiveerd waren, konden er veel activiteiten worden gerealiseerd. Er waren workshops over de noodzaak om het Amazone regenwoud te behouden. Er werden allerlei struiken en bomen geplant bij de scholen en in de stad Rurrenabaque, ter vergroening, om schaduw te creëren en om te leren hoe het planten werkt. Ook werden er nieuwe bomen geplant in door brand aangetast regenwoud. Daarnaast zijn er natuurbeleving excursies georganiseerd naar Nationaal Park Madidi. In totaal namen 400 leerlingen van 7 scholen deel.


Bodem- en bosherstel Peru

Dit project, in samenwerking met Wilde Ganzen, werd aangekondigd in onze updates van december 2020 en juni 2021. Gedurende het grootste deel van 2021 heeft het stilgestaan. Er moest worden gewacht tot de scholen weer open gingen, zodat de leerlingen aan de slag konden in de kleine boomkwekerij op hun school. De kinderen worden bij alle stadia van het herstelproject betrokken, van het opkweken van de boompjes tot het uitplanten van de gekweekte bomen op de akkers, en dan voorzien van een beschermende constructie tegen de koeien. De terugkeer naar klassikaal onderwijs in Peru werd in de loop van het jaar verschillende keren gewijzigd en wordt momenteel verwacht voor maart 2022. De opzet van het project is inmiddels zodanig aangepast dat het ook door kan gaan als er voor het onderwijs een (gedeeltelijke) lockdown van kracht blijft.Amazon Fund is een kleine maar ambitieuze stichting en doet zijn uiterste best om iets tegen de teloorgang van de natuur in het Amazonegebied te doen. De teloorgang die momenteel snel gaat. Enorme oppervlakten worden ontbost omwille van soja voor vlees-industrie, ook voor Nederland. De biodiversiteit van het Amazonegebied… dat is niet alleen een paradijs voor natuurliefhebbers, het is een bron van geneeskrachtige medicijnen. Daarnaast heeft het Amazonebos een belangrijke rol in het mondiale klimaat. Wij werken samen de inheemse bevolking om te helpen de Amazonenatuur te behouden. Dat lukt alleen met uw steun. Doneer daarom eenmalig of wordt vaste donateur.

De projecten zijn mogelijk gemaakt door het Rabo Foundation Medewerkersfonds, stichting BEE en private donateurs.