Team

BESTUUR

Fred Opdam
Demissionair Voorzitter/Secretaris


Oprichter stichting Amazon Fund. Bezocht regenwouden in Azië, Latijns Amerika en Afrika. Was initiator en voorzitter van de stichting 'Help Marc van Roosmalen'. Coördineerde het drinkwaterproject in Pilón Lajas Bolivia en de aanzet van het natuur- en milieueducatieproject in Rurrenabaque Bolivia.

Hans Smit
Demissionair Bestuurslid


Onderwijs expert met ruime praktische ervaring in diverse niveaus onderwijs. Programma manager van internationale onderwijsprojecten met focus op didactiek en methodiek van veldwerk. Speciale aandacht voor duurzaamheid in het kader van de transitie naar een circulaire economie.


ADVISEURS

Bert van Barneveld
Adviseur, coördinator NME project


Tropisch landbouwkundige en beheer van natuurlijke hulpbronnen specialist (Wageningen), die zijn hele leven heeft gewerkt in de tropen, met inbegrip van meer dan 30 jaar in Zuid-Amerika. General manager Latijns-Amerika van de DHV Consulting Group 1990 tot 2008. Op dit moment consultant duurzame business development in Zuid-Amerika met de nadruk op agribusiness, behoud van het milieu, ruimtelijke ordening en publiek-private partnerschappen.

Bas Smeets
Adviseur /social media/fondsenwerving


Coach en trainer met jarenlange commerciële ervaring in het internationale bedrijfsleven. Bezocht regenwouden in Suriname en Peru en is vooral geïnteresseerd in lokale tradities en het gebruik van medicinale planten die voorkomen in het Amazonegebied. Zag in Peru met eigen ogen de gevolgen van houtkap en oliemaatschappijen en het effect op de lokale inheemse bevolking. Voelt zich geroepen zich in te zetten voor het natuurbehoud in de Amazone.

Annelies Andringa
Adviseur


Tropisch ecoloog en docent biologie voortgezet onderwijs. Momenteel werkzaam in de Filipijnen als Science and Conservation Officer bij Marine Conservation Philippines. Was in 2013 en 2014 in Rurrenabaque en verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van teacher training en excursies in het regenwoud met middelbare scholieren voor Amazon Fund.

John Smit
Adviseur


Entomoloog en werkt voor de European Invertebrate Survey - Nederland. Insecten verbaasde hem en door hun diversiteit., zowel in uiterlijk als in de biologie en ecologie. John gidst reizen met Nederlandse studenten naar Peru voor de Nederlandse Stichting Biodiversiteit en Educatie (BEE stichting). Doel van deze stichting, waarvan hij bestuur is, is het creëren van bewustzijn voor de biodiversiteit in de wereld en de snelle afname daarvan.

Vasco van Roosmalen
Adviseur


Groeide op in een marrondorp in Suriname, de regenwouden van Frans Guyana en het Braziliaanse Amazonegebied. Woonde en werkte een groot deel van zijn leven in tropisch Zuid-Amerika. Coördineerde het in kaart brengen van 18 miljoen hectare inheems grondgebied in samenwerking met de Braziliaanse regering en 20 inheemse gemeenschappen. Momenteel directeur van ECAM Brazilië dat werkt aan capaciteitsopbouw van inheemse gemeenschappen.

Jan Kaiser
Adviseur


Oprichter (1971) van IDA Amsterdam, een organisatie met als doel levering van essentiële geneesmiddelen in ontwikkelingslanden tegen betaalbare prijzen. Hij leidde de bouw van farmaceutische fabrieken en winkels in Afrika en Azië. Tot 2003 had hij een leidende positie in vergelijkbare organisaties. Meer dan vijftien jaar secretaris en voorzitter van de Stichting AAP, een organisatie die zorg draagt voor in beslag genomen primaten en andere zoogdieren.


COMITÉ VAN AANBEVELING

René Boot


Directeur Tropenbos International, een stichting die zich richt op het verbeteren van de bestuurlijke inrichting en het beheer van tropische bossen voor mens en biodiversteit. Bijzonder hoogleraar in duurzaam beheer van tropische bossen aan de Universiteit Utrecht. Studeerde ecologie en is gepromoveerd (PhD) in 1990 aan de Universiteit Utrecht. Na zijn afstuderen heeft hij vijftien jaar gewerkt aan duurzaam bosbeheer in Guyana en Bolivia.