Update december 2021

De nieuwsbrief van Amazon Fund

Veldwerk voor het middelbaar onderwijs

Leren over het regenwoud, het belang ervan en hoe het te behouden.

Schooltuinen voor het basisonderwijs

Een goede manier om kinderen vertrouwd te maken met de natuur.

Help mee

Word vrijwilliger.

Noodzaak Natuur- en Milieueducatie

De laatste tijd zijn de thema's illegale houtkap, mijnbouw, bosbranden en brandstichting voor landontginning in het Amazonegebied uitgebreid in de pers aan de orde. Ontbossing in het gebied is in een stroomversnelling geraakt. Wat opvalt is dat er veel wordt geschreven over hoe grootschalige ontbossing tegen te gaan of hoe die branden te stoppen: brandblusvliegtuigen, blusmateriaal, etc. Maar dit is vooral symptoombestrijding. Structureel nodig zijn maatregelen die de bewustwording onder de lokale bevolking ontwikkelen. Gericht praktisch onderwijs is daarbij essentieel. Het Natuur- en Milieueducatie Project van Amazon Fund kan daar in belangrijke mate aan bijdragen.

Dit is waarom de branden in het Amazonegebied zo'n grote ramp zijn.

Hoe schadelijk is sojahandel voor het Amazoneregenwoud?