Update december (2022)

De nieuwsbrief van Amazon Fund.

Milieueducatie en Bosherstel Bolivia (2022)

Dit jaar was succesvol. Alle middelbare scholen in Rurrenabaque deden mee.

Schoolproject Herbebossing Peru (2022)

Na Covid van eindelijk van start.

Help mee

Word beheerder sociale media.

Deel Amazone tropisch regenwoud bereikt mogelijk een kantelpunt

Sinds 2020 is de jaarlijkse uitstoot van CO2 door houtkap en branden van het Amazone regenwoud groter dan de jaarlijkse opslag door het resterende bos in het gebied. Bovendien, in bepaalde delen wordt de degradatie van het regenwoud door verdere grootschalige houtkap en bosbranden dermate groot dat een kantelpunt niet ver weg is: het dan nog resterende bos dreigt onomkeerbaar te veranderen in een droge savanne. Dat zou grote gevolgen voor het klimaat, de inheemse bewoners en de biodiversiteit hebben.

Stoppen met illegale houtkap en behoud van het regenwoud kan alleen worden bereikt door en met inzet van de bewoners zelf. Met praktisch natuuronderwijs werkt Amazon Fund aan bewustwording om het regenwoud te beschermen: een investering op de langere termijn in de jeugd, de volgende generatie van beslissers over de toekomst.

WWF en Nederlandse kranten over het kantelpunt: WWF  | NRCTrouw

Tipping Point Amazon 1

Tipping Point Amazon 2