Schooltuinproject goed op gang
Boliviaans Amazonegebied
In Rurrenabaque namen 6 scholen enthousiast deel en er werden 9 schooltuinen aangelegd. Schooltuinen worden door leraren, leerlingen en ouders ervaren als een verrijking van het schoolprogramma.

Peruaans Amazonegebied
In Puerto Maldonado deden 3 scholen mee. Ouders waren betrokken en hebben hard meegewerkt. In 2020 zullen meer scholen deelnemen.

Lesmateriaal
Alle deelnemende scholen ontvingen de door ons ontwikkelde schooltuinhandleiding om uit te testen.
Bosherstel en veldwerk
Boliviaans Amazonegebied
De recente Amazonebosbranden brachten onze lokale partner Eco Rurrenabaque tot een schoolprogramma voor bosherstel als onderdeel van praktisch natuuronderwijs voor middelbare scholen.

Peruaans Amazonegebied
In Perú vond in oktober het eerste veldwerk plaats.
18 leerlingen deden veldwerk onder leiding van onze lokale partner Picaflor. In het regenwoud voerden de leerlingen allerlei praktische veldwerkopdrachten uit.

Toekomst schoolprogramma
Er wordt gewerkt aan een omvangrijk project voor bosherstel, stadsvergroening en praktisch veldwerk.
Noodzaak project
De laatste tijd zijn de thema's illegale houtkap, mijnbouw, bosbranden en brandstichting voor landontginning in het Amazonegebied uitgebreid in de pers aan de orde en is de ontbossing in het gebied in een stroomversnelling geraakt. Wat opvalt is dat er veel wordt geschreven over hoe de branden te stoppen: brandblusvliegtuigen, blusmateriaal, etc. Dit is vooral symptoombestrijding. Structureel nodig zijn maatregelen die de bewustwording onder de lokale bevolking ontwikkelen. Gericht praktisch onderwijs is daarbij essentieel en het Natuur- en Milieueducatie Project van Amazon Fund kan daar in belangrijke mate aan bijdragen. Steun ons hierbij.
Amazon Fund bedankt alle sympathisanten, vrijwilligers en donateurs voor hun bijdrage.


Wij wensen u mooie feestdagen
en een gelukkig nieuwjaar.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door
het Rabo Foundation Medewerkersfonds en het WNF INNO Fonds.
Amazon Fund is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Donaties kunnen belastingaftrekbaar zijn.
IBAN nummer: NL05 TRIO 0197 6549 08
KvK nummer: 14103019 | BTW nummer: 8195.36.775.B.01
Stichting Amazon Fund
info@amazonfund.eu | www.amazonfund.eu