Schooltuinproject succesvol
In Rurrenabaque in het Boliviaanse Amazonegebied werden in 2019 op 6 scholen 9 schooltuinen aangelegd. Op sommige scholen kwamen twee tuinen: 1 van de lagere schoolklassen en 1 voor de middelbare schoolklassen. Aan het programma namen in totaal 12 klassen met ruim 200 leerlingen deel. In en rond Puerto Maldonado in het Peruaanse Amazonegebied hebben eind 2019 drie scholen een schooltuin. De school in Isuyama voor het derde jaar, die van Colegio Trilce voor het tweede jaar. Taalinstituut IPCNA in Maldonado is dit jaar met een kruidentuin begonnen. Andere scholen tonen interesse. Alle deelnemende scholen in Bolivia en Perú ontvingen als basis een door Amazon Fund ontwikkelde voorlopige handleiding om uit te testen.
Herbebossing en veldwerk
De recente grootschalige Amazonebosbranden brachten partner Eco Rurrenabaque in Bolivia tot een voorstel voor herbebossing als schoolproject en als onderdeel van praktisch natuuronderwijs voor middelbare scholen. Amazon Fund faciliteerde een proef en sinds september zijn 250 leerlingen van 6 scholen aan de slag gegaan met bosherstel in 2 rurale gemeenschappen. Het volgend jaar wil onze partner schoolkwekerijtjes aanleggen waar bosbomen worden gekweekt voor bosherstel en vergroening van de stedelijke omgeving. In Perú vond in oktober de eerste veldwerk activiteit plaats. 18 scholieren deden praktisch veldwerk onder leiding van partner Picaflor. Na een reis per boot voerden leerlingen in het regenwoud allerlei praktische veldwerkopdrachten uit.
Noodzaak project
De laatste tijd is het thema van illegale houtkap, mijnbouw, bosbranden en brandstichting voor landontginning in het Amazonegebied uitgebreid in de pers aan de orde en is de ontbossing in het gebied in een stroomversnelling geraakt. Wat opvalt is dat er veel wordt geschreven over hoe die branden te stoppen: brandblusvliegtuigen, blusmateriaal, etc. Maar dit is vooral symptoombestrijding. Wat werkelijk en structureel nodig is zijn maatregelen die de bewustwording onder de lokale bevolking ontwikkelen. Gericht praktisch onderwijs is daarbij essentieel en het Natuur- en Milieueducatie Project van Amazon Fund kan daar in belangrijke mate aan bijdragen. Steun ons hierbij.
Tenslotte wil Amazon Fund alle donateurs, vrijwilligers en symphatisanten bedanken.


Wij wensen u hele mooie feestdagen
en een gelukkig nieuwjaar.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door
het Rabo Foundation Medewerkersfonds en het WNF INNO Fonds.
Amazon Fund is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Donaties kunnen belastingaftrekbaar zijn.
IBAN nummer: NL05 TRIO 0197 6549 08
KvK nummer: 14103019 | BTW nummer: 8195.36.775.B.01
Stichting Amazon Fund
info@amazonfund.eu | www.amazonfund.eu