Nieuwe fase Natuur- en Milieueducatie project van start
Amazon Fund krijgt ondersteuning van het Rabo Medewerkersfonds en het WNF INNO Fonds bij de nieuwe fase van het Natuur- en Milieueducatie project in de Amazoneregio. Tijdens deze fase wordt lesmateriaal voor praktisch natuuronderwijs op lokale scholen ontwikkeld en krijgen vakdocenten training.
Schooltuinen Peru in volle groei
In de schooltuin van Isuyama, een kleine dorpsgemeenschap nabij Puerto Maldonado, staan de groenten er inmiddels goed bij. Geld ervoor is bijeengebracht door leerlingen van het Heerbeeck College uit Brabant. Met andere basisscholen in Puerto Maldonado zijn ook contacten gelegd. De foto toont het eerste resultaat: de schooltuin bij basisschool Trilce! We hebben goede hoop dat er binnenkort meer schooltuinen van de grond komen.
Steun dit project
Amazon Fund ontwikkelt lesmateriaal voor het basis- en voortgezet onderwijs. Dat komt uiteindelijk gratis beschikbaar voor scholen in het hele Amazonegebied. We streven er met dit project naar de Amazonenatuur te behouden en de leefomstandigheden van de inheemse bevolking te verbeteren. Scholen hebben daarbij begeleiding en materialen nodig. Daar vragen wij uw steun voor.
Amazon Fund is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Donaties kunnen belastingaftrekbaar zijn.
IBAN nummer: NL05 TRIO 0197 6549 08
KvK nummer: 14103019 | BTW nummer: 8195.36.775.B.01
Stichting Amazon Fund
info@amazonfund.eu | www.amazonfund.eu