Privacybeleid

Hiermee informeren wij u hoe de stichting Amazon Fund (AF) met persoonsgegevens omgaat. Daarmee willen we voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

AF respecteert uw privacy als bezoeker van onze website en doet haar best uw privacy te beschermen.

 1. Verantwoordelijkheid.
  AF, gevestigd in Roosteren is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 2. Persoonsgegevens die wij verwerken.
  AF verwerkt uw persoonsgegevens die u aan ons kenbaar maakt. Het gaat om de volgende gegevens : voor- en achternaam of organisatie, uw emailadres en indien u donateur bent uw adres en IBAN nummer.
 3. Hoe wij persoonsgegevens verwerken.
  Uw persoonsgegevens verwerken wij via het invullen van een formulier op onze site of door communicatie via reguliere post, telefoon, email, aanmelding voor onze nieuwsbrief, publicatie of feedback. Wij verwerken uw persoonsgegevens met zorg.
 4. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.
  AF verzamelt geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens te verzamelen over ras, gezondheid, politieke, religieze voorkeur, gender of leeftijd en zal daar niet om vragen.
 5. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
  AF verwerkt uw persoonsgegevens met uw toestemming voor:
  – Het verzenden van onze nieuwsbrief na uw toestemming
  – Het beheren van donateurgegevens
  – Het beheren van subsidiegegevens
 6. Delen van persoonsgegevens met derden.
  AF zal geen persoonsgegevens delen met derden zonder uw schriftelijke toestemming vooraf.
 7. Mailchimp, versturen van nieuwsbrieven.
  Indien u zich heeft ingeschreven voor onze nieuwsbrief, gaat deze via Mailchimp. Mailchimp heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen.
 8. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.
  AF bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig. Voor boekhoudkundige/administatieve verplichtingen is dat minimaal 7 jaar.
 9. Cookies, of vergelijkbare technieken.
  AF maakt geen gebruikt van Google Analytics en cookies.
 10. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
  U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Wat betreft de nieuwsbrief via Mailchimp, indien u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, klik dan op unsubcribe onderaan de nieuwsbrief. Wilt u geen donateur meer zijn, of wilt u inzage, email naar info@amazonfund.eu.
 11. Klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder.
  U heeft de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl. U kunt ook eerst contact met ons opnemen om uw klacht intern op te lossen.
  Voor vragen, inzage, bezwaar, rectificatie en andere feedback kunt u contact opnemen met: info@amazonfund.eu.

Stichting Amazon Fund
Visserweert 54
6116 AM Roosteren
Nederland
E info@amazonfund.eu
https://www.amazonfund.eu
T 046-4263499
KvK: 14103019