Update december 2020

Schooltuinen en veldwerk in tijden van Covid-19

Huertos-Escolares-Covid-19-Amazonia

Sinds maart waart het coronavirus in het Amazonegebied vrijwel ongehinderd rond en het gebied zit nog steeds in een eerste golf. De mogelijkheden om het virus te bestrijden zijn beperkt vanwege het ontbreken van medische voorzieningen en personeel. De opgelegde lockdown is bovendien moeilijk te handhaven en veel bewoners hebben geen financiële reserves. De scholen zijn sinds maart gesloten. Het transport is vrijwel tot stilstand gekomen waardoor er gebrek is aan voedingsmiddelen van buiten het gebied.

Dit schooljaar waren er in Rurrenabaque (Bolivia) en Puerto Maldonado (Perú) geen officiële schooltuinen en geen veldwerk activiteiten. Wel werden sommige tuinen onderhouden door ouders en kinderen, werd er aan de boomkwekerij gewerkt en legden enkele ouders familiemoestuinen aan.

Vanwege een gebrek aan inkomsten en besmettingsgevaar trokken veel inheemse mensen naar hun dorpen. In 3 dorpen nabij Rurrenabaque aan de Beni rivier ondersteunt Amazon Fund momenteel educatieve gemeenschappelijke moestuinen. Ook werd een handleiding (Huertos Escolares en los Tiempos de Covid-19 en la Amazonía) met suggesties samengesteld over schooltuin alternatieven in tijden van Covid. In de meeste Amazonelanden gaan de scholen bij de start van het nieuwe schooljaar in februari 2021 weer open. Hierbij gaat de helft van de leerlingen naar school op even dagen, de andere helft op oneven dagen. De dagen dat leerlingen niet op school zijn krijgen zij huiswerk en volgen online lessen. De situatie biedt verdere mogelijkheden voor schooltuinen en veldwerk als alternatieve praktische educatie activiteiten. Het belang van buitenschoolse activiteiten in de regio is mogelijk nog groter vanwege de beperkte online bereikbaarheid van leerlingen thuis.

 


Educatieve moestuinen in inheemse dorpen

Dit jaar faciliteerde Amazon Fund een initiatief van Ecorurrenabaque, een van de lokale partners om educatieve moestuinen aan te leggen in een drietal kleine inheemse Tacana dorpen langs de Beni rivier in Bolivia: Villa Alcira, Real Beni en San Miguel del Bala. Met de schooltjes gesloten, de onderwijzers vertrokken en de dorpjes afgesneden van de aanvoer van voedsel door de Covid-19 lockdown, werden moestuinen aangelegd waarin ouders met hun kinderen verse groenten telen voor eigen gebruik. De kinderen krijgen praktische biologielessen in de tuinen, gebruiken de tuin voor rekenen en taal en leren over het belang van verse groenten, met name tijdens de covid pandemie. In de tuinen, met een gemiddelde oppervlakte van 30x40m, werken in totaal 13 families en 26 schoolgaande kinderen. Er worden groenten geteeld waaronder sla, andijvie, tomaat, bosuitjes, pepers en pompoen. Daarnaast ook gewassen zoals bonen, maïs en pinda’s. Zodra de schooltjes weer opengaan, mogelijk in februari-maart 2021, zullen de tuinen deels schooltuinen worden. Een deel van de tuinen zal bovendien produceren voor de keuken van de ecolodges in deze gemeenschappen die vanwege de lockdown op dit moment ook gesloten zijn. De ouders zijn erg positief over het initiatief en vragen Amazon Fund ondersteuning om de voortzetting en uitbreiding naar andere inheemse dorpjes mogelijk te maken. Ook na de Covid-19 pandemie.

 

 


Voortgang ontwikkeling lesmateriaal

Schooltuin handleiding: De voorlopige handleiding is in het 2019 schooljaar uitgetest op scholen in Bolivia en Peru. Met de resultaten en suggesties voor verbetering en de ervaring van specialisten is het Amazone karakter van de handleiding verder ontwikkeld. Een hoofdstuk over Amazone fruitbomen en struiken in de schooltuin is toegevoegd. In juni 2020 kwam de nieuwe versie op de website. In september volgde een document met suggesties over het inzetten van schooltuin alternatieven tijdens de Covid pandemie.
Veldwerk lesmateriaal en handleiding: Voor het veldwerk is een tekst samengesteld over de biologie van het regenwoud als basisdocument voor veldwerk door middelbare scholieren. Gebaseerd op veldwerkervaringen met leerlingen in Peru en Bolivia is daarna begonnen met een handleiding voor veldwerk, een serie veldwerkopdrachten over de biologie en ecologie van het regenwoud, en de milieudiensten die het regenwoud de bewoners biedt. Leerlingen doen zelf allerlei waarnemingen en metingen en leren in de praktijk hoe onderzoek wordt uitgevoerd. Als het nieuwe schooljaar begin 2021 daadwerkelijk start, begint ook het veldwerk in het bos aan de hand van het nieuwe lesmateriaal.

De volgende lesmaterialen staan nu op www.leccionesamazonicas.org


Wilde Ganzen ondersteunt educatief herbebossingsproject

Wilde Ganzen heeft een fondsaanvraag voor een educatief herbebossingsproject van onze Peruaanse partner Picaflor Research Centre in Tambopata gehonoreerd. Verder wordt dit project financieel ondersteund door Stichting BEE en Amazon Fund. De bomen komen op kale akkers langs de nu bijna tien jaar oude Interoceanico, de snelweg van Lima naar de Braziliaanse kust. Het project heeft als doel om de grens van de kale akkers naar het aangrenzende primaire regenwoud minder abrupt en scherp te maken. Volg in 2021 de ontwikkelingen.


Dit project is mogelijk gemaakt door het Rabo Foundation Medewerkersfonds, het WNF INNO Fonds, stichting BEE en private donateurs.