Lees de nieuwsbrief online

Voortgang schooltuinen
Meerdere scholen hebben in 2018 aan het schooltuinen project in het Peruaanse Amazonegebied deelgenomen. Met succes. Het enthousiasme onder de leerlingen, leraren en ouders was en is groot.
In het Boliviaanse Amazonegebied staan zonder onze ondersteuning sommige schooltuinen er nog steeds mooi bij. Andere scholen hebben aangegeven in 2019 deel te willen nemen aan het schooltuinen project.
Verder is flinke voorruitgang gemaakt met de ontwikkeling van de 'Handleiding Schooltuinen in het Amazonegebied'.

Voorjaar 2019 kunt u alles lezen op onze website.

Start praktisch veldwerk
In 2018 zijn de eerste praktische veldwerklessen in het Boliviaanse Amazonegebied gegeven. Na theoretische introductielessen in het klaslokaal hebben leerlingen op het land Jaguareté, nabij Rurrenabaque, onder leiding van tropisch bos deskundige Carlos Espinosa, geleerd over bossystemen en agro forestry. Voor meerdere leerlingen waren de lessen een ware eye-opener en een eerste echte ontmoeting met de natuur. Het klink misschien vreemd, maar ondanks dat deze leerlingen vlakbij grote natuurgebieden wonen, raken zij net zo onthecht van de natuur als de jeugd in Nederland.
Noodzaak project
Amazon Fund ondersteunt en stimuleert dit natuur- en milieu educatieproject om het tropische bos van het Amazonegebied en haar inwoners te beschermen en te behouden. Dit bos speelt een belangrijke rol in het klimaat en de opwarming van de aarde. Nu de klimaatonderhandelingen stroef lopen, landen niet deelnemen aan klimaat akkoorden en lokale leiders geen prioriteit geven aan bosbehoud, is de noodzaak van dit project alleen maar groter geworden. Het creëren en bevorderen van bewustwording onder de lokale bevolking van het Amazonegebied zien wij als de beste manier om ontbossing tegen te gaan. Steun ons hierbij.
Tenslotte wil Amazon Fund alle donateurs, vrijwilligers en sympathisanten bedanken.


Wij wensen u hele mooie feestdagen
en een gelukkig nieuwjaar.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door
het Rabo Foundation Medewerkersfonds en het WNF INNO Fonds.
Amazon Fund is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Donaties kunnen belastingaftrekbaar zijn.
IBAN nummer: NL05 TRIO 0197 6549 08
KvK nummer: 14103019 | BTW nummer: 8195.36.775.B.01
Stichting Amazon Fund
info@amazonfund.eu | www.amazonfund.eu