Wat we doen

Stichting Amazon Fund faciliteert educatieprojecten en bevordert activiteiten die bijdragen aan het behoud van tropische regenwouden, moeraslanden, savannes en inheemse culturen in het Amazonegebied.

Bij de uitvoering van projecten werken we samen met lokale partnerorganisaties. Tevens identificeren en bevorderen wij nieuwe initiatieven om natuur en cultuur in Amazonegebied in stand te houden. Amazon Fund stimuleert duurzame lokale ontwikkeling met blijvende meetbare gevolgen.

Momenteel ondersteunt Amazon Fund een projecten met als doel het bevorderen van praktisch natuuronderwijs voor het basis- en voortgezet onderwijs in het Amazone regenwoudgebied van Bolivia en Peru.

Bij het basisonderwijs gaat het om het aanleggen en onderhouden van schooltuinen. Bij het middelbaar onderwijs gaat het om praktisch veldwerk door middel van het ontwerpen van praktisch les- en instructiemateriaal (digitaal en in print) en het opleiden en trainen van lokale vakdocenten en coördinatoren in praktisch natuur- en milieuonderwijs en natuurgidsen.

Het project wordt uitgevoerd door deskundigen in Bolivia en Peru, ondersteund door deskundigen van Amazon Fund. Met het project wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de bewustwording om het regenwoud in stand te houden, de natuurlijke hulpbronnen duurzaam te gebruiken, de inheemse leefgebieden te beschermen en te zorgen voor een duurzame samenleving. Het project bouwt voort op bestaande vraag in de regio en eerdere ervaringen van Amazon Fund op scholen in de Boliviaanse Amazone.

Schooltuinen voor het basisonderwijs

Een goede manier om kinderen vertrouwd te maken met de natuur.

Veldwerk voor het middelbaar onderwijs

Leren over het regenwoud, het belang ervan en hoe het te behouden.