Update augustus 2022

Nieuw schooljaar begonnen

In veel Amazone landen is in februari en maart het nieuwe schooljaar weer begonnen. Na twee volle jaren praktisch zonder klassikaal onderwijs hebben de scholen overal in het gebied de draad weer opgepakt, alhoewel in veel gebieden Covid maatregelen zoals afstand houden, mondkapjes en halve klassen nog steeds verplicht zijn vanwege de vele besmettingen. Overal worden zeilen bijgezet om de ontstane leerachterstanden zo goed en snel mogelijk weg te werken. Daardoor is er in eerste instantie nog weinig tijd voor schooltuinen en veldwerk. Gehoopt wordt dat de situatie in de loop van dit schooljaar verder normaliseert en ook deze activiteiten weer aandacht kunnen krijgen.


Lesmateriaal

Samen met lokale partners in Bolivia en Peru is verder gewerkt aan lesmaterialen voor natuur- en milieu onderwijs in het Amazonegebied. Het betreft praktisch onderwijs. Schooltuinen voor het basisonderwijs. Praktische opdrachten voor het middelbaar en voortgezet onderwijs. De Spaanse versies zijn deels klaar en zullen gepubliceerd worden op een nieuwe meertalige website.


Onze praktische projecten

Bolivia: Milieueducatie en Bosherstel

natuureducatie amazonegebiedEducatieve excursie nabij Nationaal Park Madidi, Bolivia.

In Bolivia is het natuureducatie en bosherstel project voor middelbare scholieren in en rond Rurrenabaque en San Buenaventura zijn tweede jaar begonnen. Dit jaar doen alle negen middelbare scholen in deze steden mee aan het project, alhoewel vier scholen pas na de julivakantie volledig mee gingen doen, omdat veel leerlingen moesten worden bijgespijkerd om te kunnen deelnemen aan de eindexamens in december. Op de andere scholen zijn een serie workshops gehouden over de ecologie van het tropisch regenwoud, de milieudiensten die het regenwoud levert en de noodzaak het regenwoud te beschermen. Ook worden 880 inheemse bomen opgekweekt om bij de start van de moessonregens later dit jaar door leerlingen te worden uitgeplant; een deel in door bosbrand aangetast regenwoud en een ander deel ter vergroening van de stedelijke omgeving. Deze activiteit wordt gecombineerd met educatieve excursies naar het regenwoud onder leiding van ervaren gidsen.

Lees meer

 

Peru: Schoolproject Herbebossing 


Locatie project, Peru.

Na twee jaar Covid lockdown kon in Peru het Tambopata herbebossing school project in het zuidelijke Amazonegebied van start gaan. Het project combineert herbebossing met agroforestry (boslandbouw) en extensieve beweiding. De afgelopen maanden is met de lokale school, het dorp en het district-kantoor begonnen met de organisatie en planning van het project. Er is een boomkwekerijtje op het schoolterrein opgezet, te onderhouden door de schoolleerlingen. Bovendien zullen lessen en workshops worden gegeven over relevante thema’s, gevolgd door het planten van het plantmateriaal en het aanbrengen van beschermingsconstructies rond de jonge aanplant (koeien vraat).

Het Tambopata herbebossingproject wordt gefinancierd door Amazon Fund, de Stichting Biodiversiteit en Educatie (BEE) en Wilde Ganzen en wordt uitgevoerd door Picaflor, de lokale partner van Amazon Fund.

Lees meer


Ontbossing en bosbescherming Amazone

Ondertussen blijven berichten binnenkomen over het doorgaan van de ontbossing, met name in Brazilië. Maar overal in de Amazone regio worden ook plannen en maatregelen ontwikkeld het regenwoud te beschermen. Zo heeft recent de regering van Colombia, samen met initiatiefnemers in Peru en Brazilië besloten 32 miljoen hectare bos extra te beschermen. Daardoor wordt 12% van het Amazone regenwoud beter beschermd. Het initiatief wordt gefinancierd door de Wereldbank, het Wereld Natuur Fonds en anderen. Met uw hulp wil Amazon Fund aansluiten met het opzetten van praktische natuuronderwijs programma’s op de scholen in dit gebied.

De projecten zijn en worden mede mogelijk gemaakt door het WNF, het Rabo Foundation Medewerkersfonds, Wilde Ganzen, stichting BEE en private donateurs.