Update december 2022

Onze Natuureducatie Projecten 2022 in Boliviaanse en Peruaanse Amazone succesvol


Bolivia: Bosherstel en Milieuonderwijs

In Rurrenabaque, Bolivia, deden dit jaar alle zeven middelbare scholen mee aan het project, met in totaal 280 leerlingen. Gestart werd met twee workshops op iedere school. De eerste workshop ging over de ecologie van het regenwoud en de milieudiensten die het regenwoud biedt. De tweede workshop ging over herstel van door bosbranden en boskap aangetast regenwoud en hoe dat met agroforestry (boslandbouw) en het planten van waardevolle inheemse boomsoorten het beste kan gebeuren. Enkele van deze laatste workshops werden gehouden buiten in het aangetaste bos. Ruim 250 leerlingen gingen daarna in kleine groepjes met gidsen het regenwoud in om de biodiversiteit en de milieudiensten van het regenwoud te onderzoeken. Daarna werden 275 bomen geplant in aangetast bos en 200 rond de scholen ter verbetering van het stedelijk leefmilieu. Ook werden bomen vervangen die in eerdere jaren waren geplant maar die de droogte van dit jaar niet hadden overleefd. In een enquête na afloop van de activiteiten zegt 60% van de leerlingen meer inzicht te hebben gekregen in het nut het regenwoud te beschermen en dat ook in praktijk willen brengen. Ook gaven leerlingen aan te gaan kiezen voor een vervolgstudie richting milieu, biologie of bosbouw of te willen gaan werken in bosbescherming.


Peru: Schoolproject Herbebossing 


Locatie project, Peru.

In San Bernardo, in het zuidelijke Amazonegebied van Peru, is dit jaar na twee jaar corona vertraging het educatieve herbebossingsproject gestart. Ouders en leerkrachten stemden unaniem voor doorgaan van het project, ook al zijn er grote leerachterstanden bij alle vakken. Na een aantal lessen op school bezochten de leerlingen het overheidsinstituut dat zich onder andere bezighoudt met onderzoek naar het herstel van landschappen die verwoest zijn door illegale mijnbouw. Terug op school brachten de leerlingen de kennis in praktijk door zelf een boomkwekerij op te zetten. Het kweken en verzorgen van de jonge boompjes ging zo goed dat de meesten waarschijnlijk nog voor de komende vakantie kunnen worden uitgeplant in een groot stuk gedegradeerd bos langs de Interoceanico, een nieuw aangelegde weg door het regenwoud van Peru naar Brazilië. Veel leerlingen verzorgen nu ook thuis jonge boompjes.

Co-financier Wilde Ganzen is belast met de monitoring, begeleiding en evaluatie. Het project wordt uitgevoerd door Picaflor, de lokale partner van Amazon Fund.

 


De projecten zijn en worden mede mogelijk gemaakt door het WNF, het Rabo Foundation Medewerkersfonds, Wilde Ganzen, stichting BEE en private donateurs.