Update juli 2020

Impact corona in Amazonegebied

Ook in het Amazonegebied heeft het coronavirus toegeslagen, maar de mogelijkheden het virus te bestrijden zijn er beperkt vanwege het ontbreken van voldoende medische voorzieningen en personeel. De door de regeringen opgelegde quarantaine is bovendien moeilijk te handhaven en veel bewoners hebben geen financiële reserves. Onze lokale partners in Bolivia en Peru hebben het niet gemakkelijk. De scholen zijn gesloten en de natuuronderwijs activiteiten liggen noodgedwongen vrijwel stil. Toch worden, voor zover mogelijk, de schooltuinen onderhouden door ouders want de aanvoer van verse groenten en fruit is vrijwel stil komen te liggen en de schooltuin is dan een goed alternatief. Het resulteerde in een toenemende bewustwording van het belang van schooltuinen. Ook de gezamenlijke boomkwekerij van scholen in Bolivia wordt onderhouden en zelfs uitgebreid. Uit Isuyama, Peru, vlakbij de stad Puerto Maldonado is een deel van de bevolking vertrokken naar familiegrond langs de rivier Rio Tambopata. Daar is genoeg te eten. Maar ook hier zorgen de achterblijvers voor de schooltuin. De uitbreiding afgelopen jaar, bedoeld voor schoollunches van de leerlingen, komt nu als geroepen: bananen, tomaten, yuca en bladgroenten.


Lesmateriaal blijkt populair

Ondertussen wordt in overleg met de lokale partners doorgewerkt aan de lesmaterialen. De voorlopige versie van de schooltuinhandleiding is in het 2019 schooljaar uitgetest op een 8 tal basisscholen in Bolivia en Peru. De resultaten en suggesties voor verbetering zijn opgevolgd en met de ervaring van enkele specialisten is het Amazonekarakter van de handleiding verder ontwikkeld. Ook is een hoofdstuk toegevoegd over het planten van Amazonefruitbomen en struiken in de schooltuin. Begin juni was de vernieuwde schooltuinhandleiding inclusief een Quick Start gerealiseerd. Het lesmateriaal voor basisscholen en het in ontwikkeling zijnde lesmateriaal voor middelbare scholen blijkt populair. Inmiddels zijn de documenten meer dan 1100 x gedownload via de door Amazon Fund gelanceerde website: leccionesamazonicas.org.

Momenteel wordt verder gewerkt aan het lesmateriaal voor natuureducatie op middelbare scholen. Zo komt er een aparte module over de waarde en de milieudiensten die het tropisch regenwoud biedt en die leerlingen zelf in het regenwoud kunnen waarnemen en meten.


Onderwijs op afstand

Met hulp van de Wereldbank ontwikkelen de onderwijsministeries in de verschillende Amazonelanden faciliteiten voor onderwijs op afstand via internet, satelliet, lokale radio en TV stations. Een belangrijke ontwikkeling, ook voor het natuuronderwijs project dat juist is gebaseerd op het aanbieden van onderwijs materiaal voor gebruik op afstand.


BBC artikel huidige situatie Amazone

Via nieuwsbrieven houden wij onze donateurs en belangstellenden op de hoogte van de ontwikkelingen. Verder willen wij de aandacht vestigen op een interessant artikel over de huidige situatie van het Amazone tropisch regenwoud van de BBC: Amazon under threat: Fires, loggers and now virus.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door het Rabo Foundation Medewerkersfonds, het WNF INNO Fonds, stichting BEE en private donateurs.