Veldwerk in het Boliviaanse Amazonegebied 2019

Start praktisch veldwerk Bolivia middelbaar onderwijs 2019
In juli is uitvoerend partner Eco-Rurrenabaque van het veldwerkprogramma op eigen initiatief met een nieuw programmavoorstel gekomen voor middelbare scholen. Dit voorstel is gebaseerd op bewustwording van de noodzaak Amazonebossen te behouden en het aanleggen van schoolkwekerijtjes van Amazone bosbomen voor herbebossing van land op dorpsniveau. Maar ook kweken van bomen voor de vergroening van dorpen en steden en schoolpleinen. Een meerjarenprogramma, uit te voeren in samenwerking met rurale (inheemse) gemeenschappen, dorpen, gemeenten en anderen.
NGO's en individuele deskundigen zullen worden aangezocht voor technische ondersteuning. Dit jaar is vooral een testjaar en zal worden gewerkt met gekocht plantmateriaal. Details zullen nog moeten worden uitgewerkt. Slaat het idee aan (er is veel belangstelling) dan zal een korte handleiding worden samengesteld over schoolkwekerijtjes en technieken van herbebossing en het verbeteren van secundair bos. Een belangrijke en relevante uitdaging.

Bosbranden in het Amazonegebied
De bosbranden in het Amazonegebied dit jaar zijn niet onopgemerkt gebleven. Het programmavoorstel van Eco Rurrenabaque speelt daar perfect op in. Bewustwording over het belang van tropische regenwouden onder de plaatselijke bevolking zorgt volgens Amazon Fund op termijn voor de beste bosbescherming. Herbebossing, hoe bescheiden deze start ook is, is een veelbelovend begin en leerproces waarna op termijn aan herstel van bossen gewerkt kan worden.

Activiteiten
Eco Rurrenabaque heeft eerst de scholen en de bevolking ingelicht over de plannen en er is gezorgd voor de benodigde toestemmingen.
Daarna ontwikkelde ze theoretische audiovisuele presentaties voor leerlingen van de middelbare scholen in Rurrenabaque over de benoemde thema's. Tijdens deze presentaties worden studenten actief betrokken. In eerste instantie nemen totaal 6 middelbare scholen deel aan het programma, 5 in Rurrenabaque en 1 in het inheemse Tacana dorpje Real Beni. Totaal ongeveer 250 studenten.
Zaailingen van exotische sierboomsoorten zoals Tajibos, Jacaranda, Siraricillos, Aromos, fruitbomen als de Achachairuses en diverse palmbomen zijn aangekocht en zullen in Rurrenabaque worden geplant als verfraaiing van het straatbeeld en schoolpleinen. Daarnaast zorgen deze bomen voor de broodnodige schaduw in deze Amazonestad waar de temperatuur van oktober tot december makkelijk oploopt tot 38 graden celcius. Voor herbebossing zullen bomen als Mahonie worden gebruikt.

Afval en de wereld toerismedag
Maar om te beginnen heeft Eco Rurrenabaque besloten om in het kader van de Wereldtoerismedag (27 sept) te beginnen met het opruimen van afval in de stad. Dit om studenten en bevolking te informeren over de ernst van dit probleem, waarbij de nadruk lag op de noodzaak om hun productie, met name plastic, te minimaliseren. Om dit sociaal-culturele buitenevent op te vrolijken werd een inheemse muziekgroep ingehuurd.

In 2019 zorgt de organisatie Eco-Rurrenabaque onder leiding van Leo Janco [1] en onder supervisie van Daniel Manzaneda [2] voor voortgang van het project.
[1] Leo Janco is een Tacana (inheems Boliviaans volk) en een bevlogen natuurliefhebber. Hij groeide op in het Nationaal Park Madidi en verhuisde later naar Rurrenabaque waar hij tot nu toe actief is in het toerisme. Eerst als natuurgids, later werkzaam voor tourbureau en hij was jaren hoofd VVV in Rurrenabaque. Momenteel zet hij zich meer in voor bewustwording over het de Amazonebossen en is hiervoor bezig met de oprichting van de lokale organisatie Eco-Rurrenabaque.
[2] Daniel Manzaneda (MSc) is deels Tacana, heeft aan de universiteit Göttingen (D) rechten gestudeerd en zet zich al jaren in voor het behoud van de Amazonenatuur. Al jaren kunnen wij rekenen op zijn steun. Zo heeft hij onbezoldigd geholpen de pilotjaren 2013-2014 tot een succes te maken.Locaties huidige veldwerkprojecten: Rurrenabaque Bolivia, binnenkort ook in Puerto Maldonado, Peru.

Betrokken organisaties
Het project wordt uitgevoerd door lokale organisaties/deskundigen in het Amazonegebied van Bolivia en Peru en in Nederland. Het project bevordert de kennis van het Amazongebied en draagt bij aan de bewustwording om het regenwoud in stand te houden, de natuurlijke hulpbronnen duurzaam te gebruiken en de inheemse leefgebieden te beschermen.

Leerlingen, leraren, natuurgidsen en ouders worden bij het veldwerk betrokken. Er wordt aandacht besteed aan het integreren van praktisch natuur- en milieuonderwijs in het reguliere onderwijsprogramma.

Bij de ontwikkeling van lesmaterialen t.b.v. het veldwerkprogramma had en heeft Amazon Fund ondersteuning van de biologen Annelies en Dolf Andringa (Nederland), ecoloog Hanna Laurel (Picaflor Center Peru) en Daniel Manzaneda (Bolivia).

Mede dankzij financiële ondersteuning van het Rabofoundation Medewerkers Fonds, het WNF-INNO fonds, Stichting BEE en particulieren wordt dit project mogelijk gemaakt.

Steun dit project
Word vrijwilliger, doneer of 

 


Doel
Dit project heeft tot doel het bevorderen van praktisch natuuronderwijs voor het middelbaar onderwijs in het Amazonegebied. Op de langere termijn wekt veldwerk belangstelling en enthousiasme bij scholieren om in en met de natuur te werken. Het gaat in eerste instantie om natuurbeleving, kennis van de natuur en natuurbehoud. Maar ook werkgelegenheid die het regenwoud tegenwoordig allerlei nieuwe vormen van biedt, van toerisme tot natuurbescherming. Met de bewustwording kan niet vroeg genoeg begonnen worden want de jongeren van nu bepalen mede de toekomst. Dat de lokale jeugd, net als in Nederland, onthecht raakt van de natuur bleek toen leerlingen uit Rurrenabaque, die in een van de meest soortenrijke regio’s ter wereld leven, met de Nationaal Parken Madidi en Pilón Lajas op een steenworp afstand, nog nooit in het nabije regenwoud waren geweest. Dit veldwerkprogramma kan daar verandering in brengen.

Waarom ondersteunt Amazon Fund natuur- en milieueducatie
Het Amazone regenwoud wordt bedreigd door illegale houtkap, bosbranden, vervuiling, olie-exploitatie, mijnbouw, aanleg van wegen en grootschalige plantages. Inheemse bewoners en hun culturen staan onder druk.
Amazon Fund is bezorgd over het voortbestaan van de regenwouden. Die zijn belangrijk voor ons allemaal. Regenwouden slaan enorme hoeveelheden CO2 op, hebben grote invloed op het klimaat wereldwijd, bevatten een ongekende soortenrijkheid inclusief een schat aan medicinale gewassen, voorzien bewoners van drinkwater en voedsel en zijn een paradijs voor natuurliefhebbers. Het Amazoneregenwoud is het grootste regenwoud op aarde. Amazon Fund is ervan overtuigd dat natuur- en milieueducatie de beste manier is om de bewoners van het Amazonegebied bewust te maken van de noodzaak hun regenwoud te beschermen.