Milieueducatie en bosherstel Amazone Bolivia 2022

In Rurrenabaque, Bolivia, deden in 2022 alle 7 middelbare scholen mee aan het project, met in totaal 280 leerlingen. Gestart werd met twee workshops op iedere school. De eerste workshop ging over de ecologie van het regenwoud en de milieudiensten die het regenwoud biedt. De tweede workshop ging over herstel van door bosbranden en boskap aangetast regenwoud en hoe dat met agroforestry (boslandbouw) en het planten van waardevolle inheemse boomsoorten het beste kan gebeuren. Enkele van deze laatste workshops werden gehouden buiten in het aangetaste bos. Ruim 250 leerlingen gingen daarna in kleine groepjes met gidsen het regenwoud in om de biodiversiteit en de milieudiensten van het regenwoud te onderzoeken. Daarna werden 275 bomen geplant in aangetast bos en 200 rond de scholen ter verbetering van het stedelijk leefmilieu. Ook werden bomen vervangen die in eerdere jaren waren geplant maar die de droogte van dit jaar niet hadden overleefd. In een enquête na afloop van de activiteiten zegt 60% van de leerlingen meer inzicht te hebben gekregen in het nut het regenwoud te beschermen en dat ook in praktijk willen brengen. Ook gaven leerlingen aan te gaan kiezen voor een vervolgstudie richting milieu, biologie of bosbouw of te willen gaan werken in bosbescherming.