Milieueducatie en bosherstel Bolivia (2022)

Op middelbare scholen in Rurrenabaque en San Buenaventura in het Boliviaanse Amazonegebied faciliteert Amazon Fund een milieueducatie en bosherstel project. Gestart in 2021 op zeven scholen met 350 leerlingen van het 4e en 5e leerjaar, doen in 2022 negen scholen mee met 450 leerlingen. Doel van het project is bij te dragen aan een grotere bewustwording en mentaliteitsverandering voor wat betreft het belang van behoud en bescherming van het tropisch regenwoud onder leerlingen en docenten van het voortgezet onderwijs. Uitvoerder van het project is Amazonian Alliance*, een lokale NGO en partner van Amazon Fund.
*Voorheen Eco Rurrenabaque

excursie-amazonegebied
Leerlingen en hun gids in het bos.

Het programma begint jaarlijks met inleidende workshops op elke school. Speciale aandacht krijgen onderwerpen als de rijkdom, biodiversiteit en ecologie van het regenwoud, de rol van het regenwoud in de waterketen en het klimaat en de sociaaleconomische diensten van het regenwoud. Na de workshops gaan de leerlingen naar het Madidi National Park, een van de meest diverse natuurgebieden in de Amazone. Bovendien planten leerlingen jonge bomen, een deel rond de scholen ter vergroening, een ander deel in door bosbranden aangetast regenwoud. Dit laatste samen met enkele lokale gemeenschappen. Na instructie werden in het eerste schooljaar 660 bomen geplant, 220 rond de scholen en 240 in door brand aangetast bos. In 2022 is het plan rond 880 bomen te planten. In de steden gaat het vooral om schaduwbomen, in de rurale gebieden om inheemse bosbomen en agroforestry fruitbomen, met name op de scheidslijn van bos en erven. De lokale gemeenschappen blijven verantwoordelijk voor de verzorging van de jonge aanplant, in de steden zijn de scholen verantwoordelijk.

In 2021 waren de scholen vanwege de Covid pandemie grotendeels gesloten, maar aangezien het project zich vooral buiten afspeelt resulteerde dit in weinig beperkingen. De workshops werden in sommige gevallen gehouden in kleine groepen en werden soms herhaald. De reacties van de scholen, docenten en leerlingen zijn erg positief en de uitvoerende partner werd gevraagd vooral met het project door te gaan. Een aantal leerlingen heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn in een vervolgopleiding in natuurbescherming of ecotoerisme. Een van de scholen besloot in 2021 een educatieve Amazone schooltuin aan te leggen met inheemse boom- en plantensoorten uit het regenwoud. De school ontving daarvoor een prijs!

schooltuinen bolivia
Aanleg schooltuin met inheemse boom- en plantensoorten uit het regenwoud.