Schooltuinen in het Boliviaanse Amazonegebied

Schooltuinen zijn een goede manier om leerlingen vertrouwd te maken met de natuur. Een vorm van praktisch natuur- en milieu onderwijs voor de basisschool. Zelf wroeten in de grond, zaaien, wieden, oogsten van groenten, vruchten en kruiden brengt leerlingen direct in contact met hun leefomgeving.

Foto's schooltuinenprogramma in Rurrenabaque, Bolivia.

Doel
Dit project heeft tot doel het bevorderen van praktisch natuuronderwijs voor het basisonderwijs in het Amazonegebied. Op de langere termijn wekken schooltuinen belangstelling en enthousiasme bij kinderen om in en met de natuur te werken. Schooltuinen zijn zo het startpunt van bewustwording over de natuur. Zonder kennis van en betrokkenheid bij de natuur blijft de noodzaak van natuurbescherming te abstract. Met de bewustwording kan niet vroeg genoeg begonnen worden want de jongeren van nu bepalen mede de toekomst.
Schooltuinen helpen ook om het vaak eenzijdige dieet van de Amazonebevolking te verrijken met verse groenten en dragen zo bij aan betere levensomstandigheden.

De toekomst van het project
Amazon Fund werkt momenteel (2018-2020) aan lesmateriaal voor schooltuinen dat beschikbaar komt via internet en in drukvorm. Het lesmateriaal zal bestaan uit een korte introductiefolder en een handleiding met werkbladen. De handleiding geeft informatie over het nut en de waarde van een schooltuin in het leerplan, hoe een schooltuinprogramma te beginnen en technische informatie over de aanleg en het werken in een schooltuin in het Amazonegebied. De handleiding kan uiteindelijk worden gebruikt in de hele Amazoneregio. Momenteel wordt de eerste versie van de handleiding (Manual Huertos Escolares en la Amazonía) en de introductiefolder (Los primeros pasos) getest in Bolivia en Peru.

 


Locaties huidige projecten: Rurrenabaque Bolivia, Puerto Maldonado Peru.

Betrokken organisaties
Het project wordt uitgevoerd door lokale organisaties in het Amazonegebied van Bolivia en Peru en in Nederland. Het project bevordert de kennis van het Amazongebied en draagt bij aan de bewustwording om het regenwoud in stand te houden, de natuurlijke hulpbronnen duurzaam te gebruiken en de inheemse leefgebieden te beschermen.

Schoolkinderen, ouders en de hele gemeenschap worden bij de schooltuinen betrokken. Er wordt aandacht besteed aan het integreren van praktisch natuur- en milieuonderwijs in het reguliere onderwijsprogramma.

Bij de ontwikkeling van lesmaterialen t.b.v. het schooltuinenprogramma had Amazon Fund ondersteuning van Arnold Brouwer, Rosalía Torrico, Erika Perez S. (Fundación Alerta Verde - Bolivia), Ed Verheij en Henk Waaijenberg (Agromisa - Wageningen) en Alwin Verhoek.

Mede dankzij financiële ondersteuning van het Rabofoundation Medewerkers Fonds, het WNF-INNO fonds, Stichting BEE en particulieren wordt dit project mogelijk gemaakt.

Steun dit project
Word vrijwilliger, doneer of 

 


Een korte historie
Op verzoek van de inheemse bevolking en de gemeente Rurrenabaque in Bolivia startte Amazon Fund in 2013 met het faciliteren van een natuur- en milieueducatieproject op scholen in het regenwoudgebied van de Boliviaanse Amazone. Schooltuinen voor het basisonderwijs, veldwerk voor het middelbaar onderwijs. Praktisch natuuronderwijs bleek goed aan te slaan. In 2014 is het proefproject met succes voortgezet.
In 2013 deden in Rurrenabaque ongeveer 310 schoolkinderen van 14 basisschoolklassen mee aan ons schooltuinprogramma, in 2014 ruim 420 schoolkinderen van 21 klassen. Daarnaast namen 88 leraren deel aan theoretische en praktische workshops, samen met ouders van 80 families. Het enthousiasme bleek aanstekelijk, de oogst werd gebruikt voor schoolmaaltijden en sommige scholen vermarkten zelf een deel van de oogst. Het schooltuinproject werd mede een succes dankzij onze Boliviaanse partner Alerta Verde.

Waarom ondersteunt Amazon Fund natuur- en milieueducatie
Het Amazone regenwoud wordt bedreigd door illegale houtkap, bosbranden, vervuiling, olie-exploitatie, mijnbouw, aanleg van wegen en grootschalige plantages. Inheemse bewoners en hun culturen staan onder druk.
Amazon Fund is bezorgd over het voortbestaan van de regenwouden. Die zijn belangrijk voor ons allemaal. Regenwouden slaan enorme hoeveelheden CO2 op, hebben grote invloed op het klimaat wereldwijd, bevatten een ongekende soortenrijkheid, inclusief een schat aan medicinale gewassen, voorzien bewoners van drinkwater en voedsel en zijn een paradijs voor natuurliefhebbers. Het Amazoneregenwoud is het grootste regenwoud op aarde. Amazon Fund is ervan overtuigd dat natuur- en milieueducatie de beste manier is om de bewoners van het Amazonegebied bewust te maken van de noodzaak hun regenwoud te beschermen.