Schooltuinen in het Boliviaanse Amazonegebied

Introductie
Schooltuinen zijn een goede manier om kinderen te leren omgaan met natuur. Zelf wroeten in de grond, zaaien, wieden, oogsten van groenten, vruchten en kruiden en het koken van zelf geteeld voedsel brengt kinderen direct in contact met hun leefomgeving. Het helpt te begrijpen hoe fragiele ecosystemen in het Amazone regenwoud werken.

Doel
Dit project heeft tot doel het bevorderen van praktisch natuuronderwijs voor het basisonderwijs in het Amazonegebied.

Waarom ondersteunt Amazon Fund natuur- en milieueducatie
Het regenwoud van het Amazonegebied wordt bedreigd door illegale houtkap, bosbranden, vervuiling, olie-exploitatie, mijnbouw, aanleg van wegen en grootschalige plantages. Inheemse bewoners zien zich in hun bestaan bedreigd.

Amazon Fund is bezorgd over het voortbestaan van de regenwouden, die belangrijk zijn voor ons allemaal. Regenwouden produceren zuurstof, slaan CO2 op, hebben een grote invloed op de het klimaat en de afkoeling van de aarde, omvatten een enorme soortenrijkheid en een rijkdom aan medicinale gewassen, voorzien bewoners van drinkwater en zijn een paradijs voor natuurliefhebbers. Het Amazoneregenwoud is het grootste regenwoud op Aarde.

Amazon Fund is van mening dat natuur- en milieueducatie de beste manier is om de inwoners van het Amazonegebied bewust te maken van de noodzaak het regenwoud te beschermen en te behouden.

Schooltuine Bolivia
Lesmateriaal ontwikkeld tijdens de proefjaren 2013/14 in Rurrenabaque Bolivia.


Een korte historie
Op verzoek van de inheemse bevolking en de Gemeente van Rurrenabaque in Bolivia startte Amazon Fund in 2013 met het faciliteren van een natuur- en milieueducatieproefproject op scholen in het regenwoudgebied van de Boliviaanse Amazone gericht op het basisonderwijs.

Ervaring leert dat door praktische natuur- en milieueducatie buiten de schoolklas jonge mensen bewust worden van de waarde van de natuur en de noodzaak gaan inzien het regenwoud te beschermen. Praktisch natuuronderwijs bleek goed aan te slaan en in 2014 is het proefproject met succes voortgezet.

Er deden in 2013 in Rurrenabaque Bolivia 310 schoolkinderen van 14 basisschoolklassen mee aan het schooltuinenprogramma, in 2014 deden ruim 420 schoolkinderen van 21 klassen. Daarnaast namen 88 leraren deel aan theoretische en praktische workshops, samen met ouders van 80 families. Het enthousiasme bleek aanstekelijk, de oogst werd gebruikt voor schoolmaaltijden en sommige scholen zagen kans een deel van de oogst te vermarkten. Het project is mede een succes dankzij onze Boliviaanse partner Alerta Verde.

Schooltuinen amazonegebied

Lokaties huidige projecten: Rurrenabaque Bolivia, Puerto Maldonado Peru.

De toekomst van het project
Amazon Fund werkt momenteel (2018-2020) aan lesmateriaal voor schooltuinen dat beschikbaar komt via internet en in drukvorm. Het lesmateriaal zal bestaan uit een korte introductiefolder, een handleiding en werkbladen. De handleiding geeft informatie over het nut en de waarde van een schooltuin in het leerplan, hoe een schooltuinprogramma te beginnen en technische informatie over de aanleg en het werken in een schooltuin in het Amazonegebied. De handleiding kan uiteindelijk worden toegepast in de hele Amazoneregio.

Wie doen mee
Het project wordt in eerste instantie uitgevoerd door organisaties in Bolivia, ondersteund door deskundigen van Amazon Fund en Agromisa, gelieerd aan de Universiteit van Wageningen. Met het project wordt een bijdrage geleverd aan de bewustwording het Amazone tropisch in stand te houden, de natuurlijke hulpbronnen duurzaam te gebruiken en de inheemse leefgebieden te beschermen voor een duurzaam bestaan.

In het project worden schoolkinderen, ouders en de gemeenschap betrokken. Er wordt actief aandacht besteedt aan manieren hoe praktisch natuur- en milieuonderwijs kan worden geïntegreerd in het reguliere onderwijsprogramma.

Met dank aan
De uitvoering van dit project wordt mede mogelijk gemaakt door donaties van het Rabobank Foundation - Medewerkersfonds, het WNF Inno Fonds, Stichting BEE en particuliere donaties.

Schooltuinen-Rurrenabaque
Voorbereiding schooltuin Rurrenabaque, Bolivia.


Onderwijs over schooltuinen in Rurrenabaque, Bolivia.

Schooltuinen Rurrenabaque
Bewateren van een schooltuin in Rurrenabaque, Bolivia.

Schooltuinen Bolivia
Onderwijs over schooltuinen in klaslokaal Rurrenabaque, Bolivia.


Een blije schooldirecteur met kinderen die een schooltuin aanleggen.