Rabo en WNF ondersteunen het project

Het Rabo Foundation Medewerkersfonds en het WNF INNO FONDS ondersteunen de nieuwe fase van ons project. Dit driejarige project (2018-2020) heeft tot doel het bevorderen van praktisch natuuronderwijs voor het basis- en voortgezet onderwijs in het Amazone Regenwoudgebied van Bolivia en Peru door middel van het ontwerpen van praktisch les- en instructiemateriaal (digitaal en in print) en het opleiden en trainen van lokale vakdocenten en coördinatoren in praktisch natuur- en milieuonderwijs en natuurgidsen. Het project wordt uitgevoerd door deskundigen in Bolivia en Peru, ondersteund door deskundigen van Amazon Fund en Agromisa gelieerd aan de Universiteit van Wageningen. Met het project wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de bewustwording om het regenwoud in stand te houden, de natuurlijke hulpbronnen duurzaam te gebruiken en de inheemse leefgebieden te beschermen voor een duurzame samenleving. Het project bouwt voort op bestaande vraag in de regio en eerdere ervaringen van Amazon Fund op scholen in de Boliviaanse Amazone.

Amazon Fund handelt vanuit de vraag van de lokale bevolking. Samen met scholen, onderwijsinspecties, gemeentes en lokale partners is vormgegeven aan het project. Ouders en de lokale gemeenschap worden actief betrokken bij het praktisch natuur- en milieuonderwijs. Het in stand houden en verder ontwikkelen van een ruim draagvlak onder de bevolking is een belangrijk aspect van het project.

In het project worden leerlingen, ouders en de gemeenschap betrokken bij het praktisch natuur- en milieuonderwijs, activiteiten als schooltuinen (basisscholen), bosherstel en het beschermen van de biodiversiteit (veldwerk voor het voortgezet onderwijs). Er wordt actief aandacht besteed aan manieren hoe praktisch natuur- en milieuonderwijs kan worden geïntegreerd in het reguliere onderwijsprogramma.

De continuïteit van het project wordt gewaarborgd door de integratie van de natuur- en milieuonderwijs in het reguliere onderwijsprogramma. Het beschikbaar maken van les- en instructiemateriaal zowel in print als op internet en de training van lokale vakdocenten en vakcoördinatoren zijn eveneens belangrijke factoren voor continuïteit en duurzaamheid. Doordat het lesmateriaal ook beschikbaar komt op internet (op een speciale daarvoor te ontwerpen website) worden scholen en instanties elders in het Amazone regenwoudgebied aangespoord ook te beginnen met praktisch natuur- en milieuonderwijs.

Naast Rabo en WNF heeft Amazon Fund financiële steun van partnerorganisatie Stichting Biodiversiteit en Educatie, Arnold Pilon die door het houden van lezingen donaties verzamelt, lijstenmaker Frame by Frame en een groeiend aantal donateurs.