Over ons

Amazon Fund is een Nederlands privé-initiatief, ontstaan uit bezorgdheid over het verloren gaan van natuur en biodiversiteit in het Amazonegebied en de impact die dat heeft op ons allen. De stichting volgt een bottom up benadering: het ondersteunen van projecten en initiatieven opgebracht door lokale organisaties, die door middel van praktisch natuur- en milieueducatie en bewustwordingsactiviteiten van de lokale bevolking direct bijdragen aan het tegengaan van ontbossing, aan duurzame ontwikkeling en het beschermen van leefgebieden van inheemse bevolkingsgroepen. Stichting Amazon Fund is actief sinds 2008. In 2009/2010 is samen met lokale organisaties een drinkwatersysteem in San Luis Grande in het Pilon Lajas Biosfeer Reservaat (Bolivia) aangelegd en een lokaal watercomité geïnstalleerd voor het beheer en onderhoud.

In 2010 werd Amazon Fund benaderd door een inheemse Tacana-organisatie uit Rurrenabaque in het Boliviaanse Amazonegebied met het verzoek te helpen op scholen in het gebied het belang te onderwijzen van de bescherming van het tropisch regenwoud en van het tegengaan van ontbossing. Samen met de scholen, de gemeente en lokale partners werd een praktisch natuur- en milieueducatie project uitgevoerd op 7 scholen gedurende de schooljaren 2013 en 2014, met een schooltuincomponent voor basisscholen en een veldwerkcomponent voor middelbare scholen. De scholen waren enthousiast, willen er mee doorgaan, andere scholen in de regio willen zich aansluiten en in de gehele Amazoneregio blijkt veel belangstelling te bestaan voor dit type onderwijs. Voor de ontwikkeling van goed les en -instructiemateriaal specifiek gericht op het Amazonegebied en het opleiden van vakonderwijzers en lokale vakcoördinatoren zijn fondsen nodig.