Impact corona in Amazonegebied
Ook in het Amazonegebied heeft het coronavirus toegeslagen, maar de mogelijkheden het virus te bestrijden zijn er beperkt vanwege het ontbreken van voldoende medische voorzieningen en personeel. De door de regeringen opgelegde quarantaine is bovendien moeilijk te handhaven en veel bewoners hebben geen financiële reserves.Onze lokale partners in Bolivia en Peru hebben het niet gemakkelijk. De scholen zijn gesloten en de natuuronderwijs activiteiten liggen noodgedwongen vrijwel stil. Toch worden, voor zover mogelijk, de schooltuinen onderhouden door ouders want de aanvoer van verse groenten en fruit is vrijwel stil komen te liggen en de schooltuin is dan een goed alternatief. Het resulteerde in een toenemende bewustwording van het belang van schooltuinen. Ook de gezamenlijke boomkwekerij van scholen in Bolivia wordt onderhouden en zelfs uitgebreid. Uit Isuyama, Peru, vlakbij de stad Puerto Maldonado is een deel van de bevolking vertrokken naar familiegrond langs de rivier Rio Tambopata. Daar is genoeg te eten. Maar ook hier zorgen de achterblijvers voor de schooltuin. De uitbreiding afgelopen jaar, bedoeld voor schoollunches van de leerlingen, komt nu als geroepen: bananen, tomaten, yuca en bladgroenten!
Lesmaterialen


Ondertussen wordt in overleg met de lokale partners doorgewerkt aan de lesmaterialen. De voorlopige versie van de schooltuin handleiding is in het 2019 schooljaar uitgetest op een 8 tal scholen in Bolivia en Peru. De resultaten en suggesties voor verbetering zijn opgevolgd en met de ervaring van enkele specialisten is het Amazone karakter van de handleiding verder ontwikkeld. Ook is een hoofdstuk toegevoegd over het planten van Amazone fruitbomen en struiken in de schooltuin. Begin juni is de nieuwe versie van de handleiding geplaatst op de website van Amazon Fund: leccionesamazonicas.org

Ook wordt verder gewerkt aan het lesmateriaal voor de natuureducatie op middelbare scholen. Zo wordt er gewerkt aan een aparte module over de waarde en de milieudiensten die het tropisch regenwoud bieden en die leerlingen zelf in het regenwoud kunnen waarnemen en meten.
Huidige situatie Amazone tropisch regenwoud
Met hulp van de Wereldbank ontwikkelen de onderwijsministeries in de verschillende Amazonelanden faciliteiten voor onderwijs op afstand via internet, satelliet, lokale radio en TV stations. Een belangrijke ontwikkeling, ook voor het natuuronderwijs project dat juist is gebaseerd op het aanbieden van onderwijs materiaal voor gebruik op afstand.

Via nieuwsbrieven houden wij onze donateurs en belangstellenden op de hoogte van de ontwikkelingen. Verder willen wij de aandacht vestigen op een interessant artikel over de huidige situatie van het Amazone tropisch regenwoud van de BBC: Amazon under threat: Fires, loggers and now virus.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door
het Rabo Foundation Medewerkersfonds en het WNF INNO Fonds.
Amazon Fund is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Donaties kunnen belastingaftrekbaar zijn.
IBAN nummer: NL05 TRIO 0197 6549 08
KvK nummer: 14103019 | BTW nummer: 8195.36.775.B.01
Stichting Amazon Fund
info@amazonfund.eu | www.amazonfund.eu