WIE WIJ ZIJN
BESTUUR

Hans Smit
Bestuurslid
Onderwijs expert met ruime praktische ervaring in diverse niveaus onderwijs. Programma manager van internationale onderwijsprojecten met focus op didactiek en methodiek van veldwerk. Speciale aandacht voor duurzaamheid in het kader van de transitie naar een circulaire economie.
Fred Opdam
Voorzitter/Secretaris
Oprichter stichting Amazon Fund. Eerder bezocht hij regenwouden in Azië, Latijns Amerika en Afrika. Was initiator van de stichting 'Help Marc van Roosmalen'. Coördineerde het drinkwaterproject in Pilón Lajas en de aanzet van het Natuur- en Milieuonderwijsproject in Bolivia.
Piet van Ipenburg
Penningmeester
Biologieleraar in Nederland en een aantal jaren op een internationale school in Lima Peru. Als regenwoudgids via stichting BEE frequent met diverse groepen rondgetrokken in Amazonia. Voormalig directeur van het Sachavacayoc veldstudiecentrum in zuid-oost Peru.
ADVISEURS

Bert van Barneveld
Projectontwikkeling
Tropisch landbouwkundige en beheer van natuurlijke hulpbronnen specialist (Wageningen), die zijn hele leven heeft gewerkt in de tropen, met inbegrip van meer dan 30 jaar in Zuid-Amerika. General manager Latijns-Amerika van de DHV Consulting Group 1990 tot 2008. Op dit moment consultant duurzame business development in Zuid-Amerika met de nadruk op agribusiness, behoud van het milieu, ruimtelijke ordening en publiek-private partnerschappen.
John Smit
Projectontwikkeling
Entomoloog en werkt voor de European Invertebrate Survey - Nederland. Insecten verbaasde hem en door hun diversiteit., zowel in uiterlijk als in de biologie en ecologie. John gidst reizen met Nederlandse studenten naar Peru voor de Nederlandse Stichting Biodiversiteit en Educatie (BEE stichting). Doel van deze stichting, waarvan hij bestuur is, is het creëren van bewustzijn voor de biodiversiteit in de wereld en de snelle afname daarvan.
Annelies Andringa
Projectontwikkeling
Tropisch ecoloog en docent biologie voortgezet onderwijs. Momenteel werkzaam in de Filipijnen als Science and Conservation Officer bij Marine Conservation Philippines. Was in 2013 en 2014 in Rurrenabaque en verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van teacher training en excursies in het regenwoud met middelbare scholieren voor Amazon Fund.
Bas Smeets
Facebook, Fondswerving
Coach en trainer met jarenlange commerciële ervaring in het internationale bedrijfsleven. Bezocht regenwouden in Suriname en Peru en is vooral geïnteresseerd in lokale tradities en het gebruik van medicinale planten die voorkomen in het Amazonegebied. Zag in Peru met eigen ogen de gevolgen van houtkap en oliemaatschappijen en het effect op de lokale inheemse bevolking. Voelt zich geroepen zich in te zetten voor het natuurbehoud in de Amazone.
Vasco van Roosmalen
Algemeen
Groeide op in een marrondorp in Suriname, de regenwouden van Frans Guyana en het Braziliaanse Amazonegebied. Woonde en werkte een groot deel van zijn leven in tropisch Zuid-Amerika. Coördineerde het in kaart brengen van 18 miljoen hectare inheems grondgebied in samenwerking met de Braziliaanse regering en 20 inheemse gemeenschappen. Momenteel directeur van ECAM Brazilië dat werkt aan capaciteitsopbouw van inheemse gemeenschappen.
Paul F. Torrence
Algemeen
Is emeritus hoogleraar in de chemie en biochemie aan de Northern Arizona University, Flagstaff, USA. Zijn carrière overspant 30 jaar bij de US National Institutes of Health waar hij een sectie manager was, daarna 8 jaar bij Northern Arizona University waar hij 3 jaar afdelingsvoorzitter was. Hij is nu een kleine biologische boer en betrokken bij de bossen en stroomgebieden restauratie. en bestuurslid van The Wilderness Land Trust.
Lees zijn artikel: non timber products conserve amazon treasures >>
Jan Kaiser
Algemeen
Oprichter (1971) van IDA Amsterdam, een organisatie met als doel levering van essentiële geneesmiddelen in ontwikkelingslanden tegen betaalbare prijzen. Hij leidde de bouw van farmaceutische fabrieken en winkels in Afrika en Azië. Tot 2003 had hij een leidende positie in vergelijkbare organisaties. Meer dan vijftien jaar secretaris en voorzitter van de Stichting AAP, een organisatie die zorg draagt voor in beslag genomen primaten en andere zoogdieren.
COMITÉ VAN AANBEVELING

Elisabeth Rijpkema
Communicatie en fondsenwerving specialist voor non-profit organisaties en projecten, met name op het gebied van internationale, humanitaire en duurzame ontwikkeling. Studeerde aan de ESSEC Business School, Hogeschool Zuyd en aan de School voor Management in Maastricht. Was senior communicatie-adviseur bij Oxfam, bestuurslids stichting IBISS en project manager bij Van Rossum & Partners.
René Boot
Directeur Tropenbos International, een stichting die zich richt op het verbeteren van de bestuurlijke inrichting en het beheer van tropische bossen voor mens en biodiversteit. Bijzonder hoogleraar in duurzaam beheer van tropische bossen aan de Universiteit Utrecht. Studeerde ecologie en is gepromoveerd (PhD) in 1990 aan de Universiteit Utrecht. Na zijn afstuderen heeft hij vijftien jaar gewerkt aan duurzaam bosbeheer in Guyana en Bolivia.

Amazon Fund heeft een ANBI status. Donaties kunnen belastingaftrekbaar zijn.
Meer info over Anbi >>

Amazon Fund is een ANBI stichting.
Donaties zijn belastingaftrekbaar.
Steun ons door je boeken te
kopen bij Youbedo