VISIE EN MISSIE


Visie

Onze visie is dat de ecosystemen van het Amazonegebied hun unieke waardes en functies dienen te blijven behouden ten behoeve van het welzijn van de huidige en toekomstige generaties.


Missie

Onze missie is een bijdrage te leveren aan het behoud van de regenwouden, wetlands, savannes en de biodiversiteit van het Amazonegebied. Daarnaast willen wij de culturele identiteit van de lokale bevolking in stand houden, milieubewustwording stimuleren en voor dit alles steun verwerven.


Doelstellingen

 • De noodzaak van het behoud van de regenwouden, wetlands, savannes en de biodiversiteit van het Amazonegebied onder de aandacht brengen.
 • Het aanmoedigen van gemeenschappen in het Amazonegebied om duurzame, op natuurlijke hulpbronnen gebaseerde productiesystemen te gebruiken en andere duurzame inkomenbronnen te ontwikkelen
 • Het verbeteren van de levensomstandigheden van inheemse gemeenschappen
 • Mensen tot actie bewegen (lokaal, nationaal en internationaal) om het behoud van het Amazonegebied te ondersteunen


Interventiestrategie

Het faciliteren van lokale initiatieven en projecten, die:

 • beantwoorden aan de visie, missie en de doelstellingen van het Amazon Fund
 • gebaseerd zijn op lokale samenwerkingsverbanden
 • passen binnen de duurzame ontwikkelingsdoelstelllingen van de autoriteiten


Hoe we werken

 • Het Amazon fund facilteert kennisontwikkeling, netwerken en fondsen
 • De activiteiten zullen leiden tot blijvende, duurzame en meetbare effecten
 • De activiteiten zullen gepaard gaan met de overdracht van technische know-how en training
 • Onze pilotprojecten en activiteiten zijn momenteel gericht op het Boliviaanse Amazonegebied


Activiteiten en Projecten

 • Milieu-educatieprojecten en bewustwordingscampagnes

Amazon Fund is een ANBI stichting.
Donaties zijn belastingaftrekbaar.
Steun ons door je boeken te
kopen bij Youbedo