Schooltuinen in het Amazonegebied

Schooltuinen-Amazonegebied

Bedreigingen Regenwoud
Het regenwoud van het Amazonegebied wordt bedreigd door illegale houtkap, bosbranden, vervuiling, olie-exploitatie, mijnbouw, aanleg van wegen en grootschalige suikerrietplantages. Inheemse bewoners zien zich in hun bestaan bedreigd. Zij zien een teloorgang van 'hun' natuurlijke leefomgeving die dankzij het groeiende ecotoerisme steeds belangrijker voor hun wordt. Hun inkomen is vaak afhankelijk van ecotoerisme.
Door praktische natuur- en milieueducatie worden toekomstige generaties zich bewust van de waarde van de natuur en de noodzaak het regenwoud te beschermen. Deze methode bleek goed aan te slaan en in 2014 is het programma met succes voortgezet.

Schooltuinen voor het basisonderwijs
Op verzoek van het inheemse Tacana volk en de gemeente van Rurrenabaque in Bolivia startte Amazon Fund in 2013 met de facilitering van een Natuur- en Milieueducatieproject op scholen in het regenwoudgebied van het Boliviaanse Amazonegbied.

Schooltuinen zijn een goede manier om jonge kinderen te leren om te gaan met de natuur. Zelf wroeten in de grond, zaaien, wieden, oogsten van groenten, vruchten en kruiden en het koken van zelf geteeld voedsel brengt kinderen direct in contact met hun leefomgeving. In 2013 deden 310 schoolkinderen van 14 basisschoolklassen mee aan het schooltuinenprogramma, in 2014 deden ruim 420 schoolkinderen van 21 klassen. Daarnaast namen 88 leraren deel aan theoretische en praktische workshops, samen met ouders van 80 families. Het enthousiasme bleek aanstekelijk, de oogst werd gebruikt voor schoolmaaltijden en sommige scholen zagen kans een deel van de oogst te vermarkten. Het project is mede een succes dankzij onze Boliviaanse partner Alerta Verde.

ACTUEEL

Schooltuinen in Peruaans Amazonegebied


Amazon Fund wil het te ontwikkelen lesmateriaal geschikt en toegankelijk maken voor iedere school, docent en ouder in het Amazonegebied. In 2016 hebben we daarom besloten in Peru een vergelijkbaar proefproject te ondersteunen, vlakbij de oerwoudstad Puerto Maldonado in het dorpje Isuyama.


Rabo Foundation ondersteunt nieuwe fase
Het Rabo Foundation Medewerkersfonds ondersteunt de nieuwe fase van het project. Dit driejarig project heeft tot doel het bevorderen van praktisch natuuronderwijs voor het basis- en voortgezet onderwijs in het Amazone Regenwoudgebied van Bolivia en Peru.


Arnold Pilon geeft Amazonelezing
Deze enthousiaste spreker heeft in 2014 de regio in Bolivia bezocht waar ons proefproject plaatsvond. Sindsdien geeft hij lezingen waarbij ons project belicht wordt. De opbrengst van de lezing doneert hij aan Amazon Fund.
U bent van harte welkom om in april xxxxxx zijn lezing bij te wonen.


Fotoboek proefproject