NATUUR EN MILIEUEDUCATIE IN HET AMAZONEGEBIED

Op verzoek van het inheemse Tacana volk en de gemeente van Rurrenabaque in Bolivia, startte Amazon Fund in 2013 met de ondersteuning van een natuur- en milieueducatieproject in het regenwoud van het Boliviaanse Amazonegebied. Het betrof schooltuinen voor basisscholen en praktisch veldwerk voor middelbare scholen.

Schooltuinen in het Amazonegebied
Schooltuinen zijn een goede manier om jonge kinderen te leren om te gaan met de natuur. Zelf wroeten in de grond, zaaien, wieden, oogsten van groenten, vruchten en kruiden en het koken van zelf geteeld voedsel brengt kinderen direct in contact met hun leefomgeving. In 2013 deden 310 schoolkinderen van 14 basisschoolklassen mee aan het schooltuinenprogramma, in 2014 deden ruim 420 schoolkinderen van 21 klassen. Daarnaast namen 88 leraren deel aan theoretische en praktische workshops, samen met ouders van 80 families. Het enthousiasme bleek aanstekelijk, de oogst werd gebruikt voor schoolmaaltijden en sommige scholen zagen kans een deel van de oogst te vermarkten. Het project was mede een succes dankzij de enthousiaste deelname van de lokale scholen, ouders, gemeente en onze Boliviaanse partner Alerta Verde.

Inmiddels zijn wij enkele jaren verder. Mede dankzij het Rabo Foundation Medewerkersfonds kan gestart worden met een nieuwe fase.

Veldwerk voor het middelbaar onderwijs
Scholieren van middelbare scholen trokken het regenwoud in en leerden van inheemse natuurgidsen over de waarde en interactie van de flora en fauna, de ecosystemen en de noodzaak het regenwoud te beschermen. Zij leerden medicinale planten te herkennen en hoe tropisch regenwoud dorpen en steden van drinkwater voorziet. In 2013 namen 63 leerlingen, 6 leraren en 6 ouders van 3 scholen deel aan dit programma. Aan de theoretische lessen namen nog eens 80 leerlingen en 8 leraren deel. In 2014 namen 285 leerlingen deel aan dit veldwerkprogramma dat met name op het land van onze inheemse partner San Miguel del Bala plaatsvond. In totaal namen 425 leerlingen deel.
Elke school bedacht bovendien zelf aanvullende praktische activiteiten die door Amazon Fund worden ondersteund. Lokale professionele ondersteuning kwam van Annelies en Dolf Andringa, twee biologen gespecialiseerd in veldwerk.

Inmiddels zijn wij enkele jaren verder. Mede dankzij het Rabo Foundation Medewerkersfonds kan gestart worden met een nieuwe fase.

ACTUEEL

Schooltuinen in Peruaanse Amazonegebied
Amazon Fund wil het te ontwikkelen lesmateriaal geschikt en toegankelijk maken voor iedere school, docent en ouder in het Amazonegebied. In 2016 hebben we daarom besloten in Peru een vergelijkbaar proefproject te ondersteunen, vlakbij de oerwoudstad Puerto Maldonado in het dorpje Isuyama.


Rabo Foundation ondersteunt nieuwe fase
Het Rabo Foundation Medewerkersfonds ondersteunt de nieuwe fase van het project. Dit driejarig project heeft tot doel het bevorderen van praktisch natuuronderwijs voor het basis- en voortgezet onderwijs in het Amazone Regenwoudgebied van Bolivia en Peru.


Arnold Pilon geeft Amazonelezing
Deze enthousiaste spreker heeft in 2014 de regio in Bolivia bezocht waar ons proefproject plaatsvond. Sindsdien geeft hij lezingen waarbij ons project belicht wordt. De opbrengst van de lezing doneert hij aan Amazon Fund.
U bent van harte welkom om in april xxxxxx zijn lezing bij te wonen.

Fotoboek proefproject